Revize a servis plynu

Revize plynových zařízení

Na plynových odběrných zařízeních provádíme:

 • Výchozí revize
 • Prohlídky (periodické) plynového zařízení
 • Provozní (periodické) revize
 • Tlakové zkoušky plynovodů
 • Revizní knihy plynovodů a plynových kotlů

Jsem držitelem osvědčení k provádění revizí a zkoušek na vyhrazených plynových zařízeních v rozsahu - osvědčení R-PZ-f,g dle vyhl.21/1979Sb a vyhl. ČÚBP a ČBÚ č.554/1990Sb.

Ceník kontrol, revizí a tlakových zkoušek pro domácnostní plynová zařízení

Cena za spotřebič : 

u kontroly 500  Kč bez DPH  → 605 Kč vč. DPH
u revize 600 Kč bez DPH  → 726 Kč vč. DPH

 

Cena za tlakovou zkoušku plynovodu:

Tlakové zkoušky se provádějí při odstavení plynovodu z provozu po dobu delší než 6 měsíců, především po demontáži plynoměru distributorem plynu.

v rozmezí

500 – 1 000 Kč (podle rozsahu)

 

Ceník kontrol, revizí a tlakových zkoušek pro komerční plynová zařízení

Cena za jedno zařízení: 

u kontroly 1 500  Kč bez DPH 1 815 Kč vč. DPH
u revize výchozí 2 000 Kč bez DPH 2 420 Kč vč. DPH
u revize provozní 1 500 Kč bez DPH 1 815 Kč vč. DPH

 

Cena za tlakovou zkoušku plynovodu:

v rozmezí 1 000 – 3 000 Kč (podle rozsahu)

Při dlouhodobější spolupráci jsou poskytovány slevy.

Servis plynových zařízení

Servis automatických hořáků:

 • hořáky Weishaupt
 • hořáky Škoda Klatovy a.s.
 • hořáky Tepelná zařízení Fík, s.r.o.
 • hořáky Kromschröder
 • hořáky IBS Brennersysteme
 • hořáky Wiedemann

Servis plynových kotlů:

 • plynové kotle Thermona

Servis průmyslových zařízení:

 • Průmyslové pece a zařízení ŠKODA Klatovy, s.r.o.
 • Průmyslové pece a zařízení TEPELNÁ ZAŘÍZENÍ FÍK, s.r.o.
 • Průmyslové pece dalších výrobců

Potřebujete služby v oblasti revize plynu, nebo zapojit nový plynový spotřebič?

Zavolejte nám ještě dnes

Základní povinnosti při provozu a údržbě plynovodů v budovách

Základní zákonnou povinnost vlastníkovi, provozovateli a uživateli odběrných plynových zařízení stanoví zákon č. 458/2000 Sb. dle § 62 odst. 2 písm. g).

V návaznosti na ostatní související právní předpisy a technické normy a technická pravidla jsou stanoveny povinnosti zejména v tomto rozsahu:

 • zajistit aby kontroly a provozní revize byly vykonávány podle zvláštních předpisů, popřípadě návodů a pokynů výrobce a dodavatele;
 • zajistit, aby montáž a opravy zařízení vykonávala jen oprávněná organizace a obsluhu zařízení jen odborně způsobilí pracovníci;
 • vypracovat do jednoho měsíce od zahájení provozu místní provozní řád podle podkladů, v projektové a dodavatelské dokumentaci, návodů výrobce a na základě zkušenosti s provozem. V případě plynovodů v budovách podle ČSN EN 1775 tvoří místní provozní řád technická dokumentace dodávaná k zařízení podle příslušných norem s normativních dokumentů. Těmi jsou ČSN EN 1775 a TPG 704 01.
 • ustanovit osobu odpovědnou za provoz plynovodu v budovách podle článku 8.1.1 ČSN EN 1775, která dává najevo uživatelům této normy dikcí "musí být" závažnost způsobu zajištění péče o bezpečný provoz a údržbu plynovodu v budovách. Nijak však neomezuje dotčené subjekty (provozovatele, uživatele plynovodů v budovách) zajistit plnění povinností obecně závazných předpisů, tj. dostatečnou péči o bezpečný a spolehlivý stav předmětných zařízení jiným, stejně hodnotným způsobem (např. převzetím odpovědnosti vedoucím provozovatelské organizace).

Kdo zodpovídá v organizaci za stav a provoz plynového zařízení?

zde platí obecně to, co pro všechny činnosti, které organizace provádí: pracovník, který má tuto činnost v náplni práce, nebo např. odborná organizace na základě smlouvy. U plynovodů v budovách musí být ustanovena tzv. osoba odpovědná za provoz. Tento požadavek je uveden v ČSN EN 1775.

Pokud není ustanovena osoba odpovědná za provoz nebo uzavřena smlouva s odbornou organizací, odpovídá statutární zástupce organizace.


Zákonem stanovené intervaly kontrol a revizí vysvětlení pojmů:

Výchozí revize - je nutné ji provést vždy při zřízení nového plynovodu, je podmínkou pro osazení plynoměru Pražskou plynárenskou, a.s., a to včetně zkoušky těsnosti a pevnosti.

Provozní revize - povinnost provádět každé 3 roky (např. od hlavního uzávěru plynovodu či plynoměru po připojené spotřebiče (včetně).).

Kontrola plynového zařízení - povinnost provádět každý rok.

Zkouška těsnosti a pevnosti (tzv. Tlaková zkouška) - platnost max. 6 měsíců.


Provádí se:

 • pokud délka nového plynovodu, nebo délka rekonstruované či prodlužované části přesáhne 3m.
 • když provedení zásahu mělo vliv na těsnost plynovodu.
 • pokud byl plynovod bez plynu více než 6 měsíců, nebo po odebrání plynoměru.

Revizní kniha plynových spotřebičů - pro spotřebiče o výkonu nad 50kW

Provozní dokumentace - pro domovní plynovody se zpracovává v rozsahu podle ČSN EN 1775 a TPG 70401

Ing.Pavel JIŘINEC - Klatovy | Revize a servis plynových zařízení

tel.: +420 607 944 542

e-mail: info@jirinec-pz.cz